Kho Plugins

Tổng hợp các Premium Plugins trả phí cấp sử dụng không giới hạn tên miền, file tải được cấp từ nhà cung cấp, tự động cập nhật và báo qua Email người dùng.

WPML - The WordPress Multilingual Plugin

Cập nhật: 24-12-2018 - Phiên bản: 4.1.3

Plugin đa ngôn ngữ trả phí phổ biến nhất của WP, nếu bạn làm website từ 2 ngôn ngữ trở lên thì WPML là plugin xứng đáng bạn nên dùng