Kho Plugins

Tổng hợp các Premium Plugins trả phí cấp sử dụng không giới hạn tên miền, file tải được cấp từ nhà cung cấp, tự động cập nhật và báo qua Email người dùng.

ACF | Pro - Advanced Custom Fields

Cập nhật: 04-09-2019 - Phiên bản: 5.8.4

ACF là một plugin được sử dụng rất nhiều trong cộng đồng WordPress và khuyến khích dùng bởi rất nhiều coder. Cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao tác với custom field


Đang cập nhật