Kho Plugins

Tổng hợp các Premium Plugins trả phí cấp sử dụng không giới hạn tên miền, file tải được cấp từ nhà cung cấp, tự động cập nhật và báo qua Email người dùng.

  Click Đăng nhập/Đăng ký bằng tài khoản của Larvn.com * Nếu bạn đã có tài khoản trên https://larvn.com thì hãy click button màu đỏ phía trên để đăng nhập. Hệ thống sẽ tự chuyển hướng về Khoplugins sau khi bạn đã đăng nhập thành công trên Larvn.com.
* Nếu bạn đã tạo tài khoản trên Khoplugins.com trước đây, vui lòng tạo lại tài khoản trên Larvn.com trùng với email đã đăng ký trên Khoplugins.com để được bảo toàn các item đã mua.